...

Kurtyna

Kurtyna tylniA

Na specjaLNE wyprawy

Kurtyna tylnia jest idealnym rozwiązaniem do samochodów z otwieraną klapą.

Dzięki właściwością termicznym izoluje część sypialną. Dodatkowo pozwala na zachowanie prywatności przy otwartych drzwiach.

Istnieje dwie wersje, krótka zakrywającą tylko część sypialną oraz długa zakrywająca również część dolną 

Jeśteśmy otwarci na wszystkie wasze pytania i propozycję

Produkt stworzony od podróżników dla Podróżników

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.